Fotogrāfija: Andrea Piacquadio, Pexels

Veicināt digitālās prasmes, medijpratību un vienlaikus arī stiprināt starppaaudžu saziņu – tāds ir nolūks iniciatīvai, kas aicina studentus ar sev tuvajiem senioriem pārrunāt mediju lietošanas un informācijas vides jautājumus. Iniciatīvu organizē IREX Baltijas Medijpratības programma Latvijas Universitātē un aicina studējošos uz iniciatīvas atklāšanas pasākumu - semināru 27. oktobrī plkst. 10.30 Sociālo zinātņu fakultātes 414. auditorijā. Tajā medijpratības eksperti sniegs pētījumos balstītu informāciju par senioru medijpratību un rekomendācijas, kā par šo tematu veiksmīgāk izglītot savus līdzcilvēkus.

Iniciatīva ir vērsta uz dažādu paaudžu savstarpējās mijiedarbības veicināšanu, kā saskares punktu izvēloties tieši mediju lietošanu un medijpratību. “Medijpratība ir ikvienam noderīga prasme mūsdienu informācijas telpā, un ir stereotipiski uzskatīt, ka tikai jauni cilvēki ir zinoši šajā tematā. Arī senioriem ir, ko dot jaunākajai paaudzei, tostarp, daloties atmiņās par kāda mediju veida ienākšanu dzīvē, kas ļauj labāk izprast mediju formātu un tehnoloģiju attīstības procesu un auditorijas mediju lietošanas paradumu evolūciju. Pasaulē ir vairāki brīnišķīgi piemēri, kā tiek izzināts kāds jautājums no jauniešu un senioru skatpunkta viņu savstarpējā saziņā, gan arī vienlaikus koptas attiecības starp dažādām paaudzēm. Šajā iniciatīvā studentiem piedāvāsim praktiskus un pētījumos balstītus ieteikumus, par kādiem tematiem un kādā veidā veiksmīgāk ar sev tuvajiem senioriem runāt par mediju lietošanu, tostarp, par tik aktuālo kibernoziedznieku un krāpniecības jautājumu,” stāsta IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē vadītāja un iniciatīvas autore Klinta Ločmele.

Tā kā iniciatīva paredzēta kā cieņpilns divvirzienu process, studenti savukārt tiek rosināti izzināt viņiem tuvo senioru atmiņas par mediju lietošanu. Piemēram, kā savulaik ģimenē ienāca pirmais televizors vai kasešu magnetafons? Kur tas atradās? Kā tas tika skatīts vai klausīts? Kāds bija pirmais mobilais tālrunis? “Lai arī pagājuši daudzi gadi, kopš pati biju studente, joprojām atmiņā ir palikuši profesores Vitas Zelčes komunikācijas vēstures lekcijās apspriestie krāšņie stāsti par to, kādi kurā ģimenē ir bijuši televīzijas lietošanas paradumi un rituāli – ar tamborētām sedziņām, ar kurām agrāk mēdza pārsegt televizoru un pat puķu vāzēm, kas uz tā tika turētas. Lai šie košie mediju lietošanas atmiņstāsti, kas ir mediju vēstures nozīmīga daļa, nepazustu,  studentus aicinām šos stāstus uzklausīt no sev tuvajiem senioriem un iesniegt studentiem ērtā veidā – video, audio ieraksta vai drukāta atmiņstāsta formātā, no kuriem daļu arī publicēsim vietnē medijpratiba.lu.lv,” aicina K. Ločmele.

Semināra laikā jomas eksperti sniegs pētījumos balstītus ieteikumus, kā veiksmīgāk ar senioriem apspriest digitālās drošības un mediju lietošanas jautājumus. Studentus uzrunās komunikācijas maģistre Endija Pirante, kas pētījumā ir izzinājusi senioru medijpratību kibernoziedznieku komunikācijas izvērtēšanā. Savukārt Komunikācijas studiju nodaļas docente Līva Kalnača sniegs ieskatu patlaban senioru auditorijai aktuālajos digitālās kultūras jautājumos. K. Ločmele iezīmēs senioru medijpratības trauslākos aspektus, kas secināmi no dažādiem Latvijā veiktiem medijpratības pētījumiem, kā arī sniegs detalizētākas vadlīnijas veiksmīgai atmiņstāstu fiksēšanai.

Pasākums notiek UNESCO Informācijpratības un medijpratības nedēļas ietvaros, to organizē IREX Baltijas Medijpratības programma Latvijas Universitātē. Iniciatīva studentu un senioru medijpratības stiprināšanai savstarpējā saziņā notiks līdz 2022. gada novembra beigām.

Dalīties