IREX Baltijas medijpratības programma Latvijas Universitātē ir ASV Valsts departamenta finansēts projekts. Tā mērķis ir izglītot medijpratībā Latvijas Universitātes studentus un plašāku sabiedrību. Latvijas Universitātē projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā.