IREX Baltijas medijpratības programma Latvijas Universitātē ir ASV Valsts departamenta finansēts projekts. Tā mērķis ir izglītot medijpratībā Latvijas Universitātes studentus un plašāku sabiedrību. Latvijas Universitātē projekts tiek īstenots Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā.

Medijpratības programma ietver aktivitātes ar izglītojošu, radošu un pētniecisku raksturu. Projekta ietvaros ir sagatavoti jauni studiju kursi (“Žurnālistika dezinformācijas laikmetā” (4 KP) Komunikācijas zinātnes studentiem un “Medijpratības pamati informācijas speciālistiem” (2 KP) Informācijas pārvaldības studentiem). 2020. gada augustā notika vasaras studijas Sociālo zinātņu bakalaura programmu studentiem “Trīs stāsti par medijpratību”, 2021. gada janvārī ziemas izcilības studijas “(Post)pandēmijas medijpratība” pulcēja  50 studentus no deviņām Latvijas Universitātes humanitāro un sociālo zinātņu programmām. Ir notikušas medijpratībā izglītojošas nodarbības skolēniem, topošajiem studentiem, studentiem un Latvijas Universitātes darbiniekiem.

Studiju kursa “Žurnālistika dezinformācijas laikmetā” noslēgumā studenti paši kļūst par medijpratības vēstnešiem – veido medijpratībā izglītojošus materiālus kādai sabiedrības grupai vai vada medijpratībā izglītojošas nodarbības. 2021./2022. akadēmiskā gada rudens semestrī studentu vadītajās nodarbībās kopumā piedalījās vairāk nekā 110 dalībnieki, tostarp, tās tiešsaistē un klātienē notika sešās Latvijas skolās Rīgā, Liepājā, Madonā, Balvos, Tukumā un citur. Savukārt studentu veidotie medijpratībā izglītojošie materiāli ir saņēmuši IREX atzinības sertifikātus un izskanējuši plašākā auditorijā. Piemēram, studentu pilnībā pašu spēkiem radītais podkāsts “Info-dēmija” no studiju mājasdarba izauga par raidierakstu ar 30 epizodēm, kurš skanēja “Radio NABA” ēterā un ir pieejams “Spotify”.

2022. gada pavasarī organizēta tiešsaistes diskusija par medijpratību atmiņas institūciju darbā, temats tiks turpināts arī rudenī, veidojot analītisku studentiem un atmiņas institūciju darbiniekiem noderīgu materiālu.

2022. gada aprīļa beigās tiks prezentēts digitāls jaunu medijpratības mācību stundu plānu un uzdevumu krājums “Esi medijpratīgs!” un publiskoti studentu veiktā sociālo mediju monitoringa rezultāti par sociālajos medijos izplatīto dezinformāciju un tās apriti.

Projekts turpināsies līdz 2022. gada novembrim. Projekta vadītāja – Dr.sc.comm. Klinta Ločmele (klinta.locmele@lu.lv).

IREX ir ASV izglītības un globālās attīstības organizācija, kas Baltijas valstīs sadarbojas ar universitātēm un nodrošina jauniešu kā medijpratības treneru apmācības, lai veicinātu informācijas kritisku izvērtēšanu. IREX Baltijas Medijpratības programma Latvijas Universitātē tiek īstenota kopš 2020. gada pavasara.