IREX Baltijas Medijpratības programmas īstenošanā piedalās LU Sociālo zinātņu fakultātes mācībspēki un studenti (no Komunikācijas studiju nodaļas un Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas). Projekta vadītāja – Dr. sc. comm. Klinta Ločmele (klinta.locmele@lu.lv).