Medijpratības mācību stundu plānu un uzdevumu krājums “Esi medijpratīgs!” ir veidots IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē ietvaros. Tā autori ir LU SZF mācībspēki un maģistrantūras studenti, konsultante – Zanda Rubene, profesore Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Grāmatā apkopoti 16 oriģināli veidoti medijpratībā izglītojoši mācību stundu un uzdevumu plāni 7.-9. klases un 10.-12. klases skolēniem valodu, tehnoloģiju, kultūras un pašizpausmes mākslā un dabaszinību mācību jomās, taču saturu var adaptēt un pielāgot pēc nepieciešamības.

Medijpratības mācību stundu plānu un uzdevumu krājums “Esi medijpratīgs!” -> lejuplādēt


Krājuma veidošanā piedalījās Dr.hist. prof. Vita Zelče, Dr.phil. asoc. prof. Baiba Holma, Dr.sc.comm. asoc. prof. Marita Zitmane, Dr.sc.comm. docente Līva Kalnača, IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē vadītāja Dr.sc.comm. Klinta Ločmele, komunikācijas zinātnes doktora grāda zinātniskā pretendente un pasniedzēja Velta Skolmeistere, komunikācijas zinātnes maģistrantūras studenti – Jana Altenberga, Svjatoslavs Kotovs, Kristīne Liepiņa, Endija Pirante un komunikācijas zinātnes bakalaura programmas students Ansis Klintsons.

Pateicamies par palīdzību konsultantei pedagoģijā Dr.paed. profesorei Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Zandai Rubenei, literārajai redaktorei Lindai Kalniņai, dizaina un maketa veidotājam Jānim Vēveram, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātei un tās izpilddirektorei Ilzei Kāpostai. Pateicamies arī IREX kolēģiem Kasparam Rūklim, Stenlijam Karieram (Stanley Currier) un Saimonam Meirsonam (Simon Mairson) par atbalstu projekta īstenošanā.


Krājuma sākumā iekļauti stundu plāni izpratnes veicināšanai par žurnālistiku kā informācijas vākšanas un sagatavošanas procesu un mediju piedāvātajām interpretācijām par vienu un to pašu notikumu. Ņemot vērā  jauniešu intensīvo sociālo mediju patēriņu, īpaša vērība veltīta dažādiem sociālo mediju lietošanas jautājumiem – valodai, kāda tiek izmantota sociālajos medijos, sociālo mediju saturu veidotāju – influenceru – ierakstu un video izvērtēšanai, digitālajam nospiedumam un digitālajam stresam,  izpratnei par realitātes un sociālajos medijos atainotās realitātes atšķirību un prasmei diplomātiski un atbildīgi risināt dažādas sadzīviskas situācijas, kas var rasties nepārdomāta sociālo mediju lietojuma dēļ.

Trešā nodaļa veltīta dažādiem informācijas formātiem un riskiem: finanšu krāpniekiem telefonā, nepieciešamībai rūpīgi izvērtēt diagrammas un skaitļus, pārliecināšanas paņēmieniem reklāmās. Aplūkots arī salīdzinoši jauns fenomens – dziļviltojumi (deepfakes). Šajā nodaļā iekļautās mācību stundas rosina arī apzināties vārda brīvības robežas, rakstot interneta komentārus, atpazīt naida runu un stereotipus medijos. Noslēgumā piedāvājam ar tematu par vēstures inscenējumiem kā padomju propagandas formu, lai varam vieglāk atpazīt propagandas vēstījumus mūsdienās.

Grāmata kalpo arī kā noderīgu resursu apkopojums un to atkalizmantošanas atbalsts, jo katrai mācību stundai ir norādīti arī papildu resursi, tostarp, latviešu valodā, kur var padziļināt zināšanas par attiecīgo tematu.


Medijpratības mācību stundu plānu un uzdevumu krājums izstrādāts ar IREX Baltijas Medijpratības programmas atbalstu. IREX ir ASV izglītības un globālās attīstības organizācija, kas Baltijas valstīs sadarbojas ar universitātēm un nodrošina jauniešu kā medijpratības treneru apmācības, lai veicinātu informācijas kritisku izvērtēšanu. IREX Baltijas Medijpratības programma Latvijas Universitātē tiek īstenota kopš 2020. gada pavasara.

Dalīties