Ceturtdien, 28. aprīlī, no plkst. 15.00. līdz 17.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (LU SZF) Rīgā, Lauvas ielā 4, notiks digitāla medijpratības mācību stundu plānu un uzdevumu krājuma “Esi medijpratīgs!” prezentācija un praktisks seminārs krājuma materiālu lietderīgākai izmantošanai. Skolotājiem par dalību seminārā būs iespēja saņemt LU SZF izsniegtu digitālu sertifikātu par medijpratības mācību metodikas apguvi divu stundu garumā.

Seminārs, kas paredzēts gan skolotājiem, gan citiem interesentiem, norisināsies kā hibrīdnotikums, un to būs iespējams apmeklēt arī platformā Zoom. Sertifikāts digitālā veidā tiks nosūtīts gan semināra klātienes, gan attālinātajiem apmeklētājiem, tāpēc krājuma veidotāji aicina pieteikties skolotājus gan no Rīgas, gan citiem Latvijas reģioniem. Reģistrācijas saitehttps://ej.uz/EsiMedijpratigs .

Medijpratības mācību stundu plānu un uzdevumu krājums “Esi medijpratīgs!” ir veidots IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē ietvaros. Tā autori ir LU SZF mācībspēki un maģistrantūras studenti, konsultante – Zanda Rubene, profesore Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Grāmatā apkopoti 16 oriģināli veidoti medijpratībā izglītojoši mācību stundu un uzdevumu plāni 7.-9. klases un 10.-12. klases skolēniem valodu, tehnoloģiju, kultūras un pašizpausmes mākslā un dabaszinību mācību jomās, taču saturu var adaptēt un pielāgot pēc nepieciešamības.

“Informācijas vide mainās tik strauji, ka arī mācību saturam medijpratības jomā ir jāiet laikam līdzi. Šajā krājumā apkopoti gatavi stundu plāni par aktuālajiem medijpratības jautājumiem. Lai gan medijpratība daļā skolu ir veiksmīgi iekļauta mācību stundās, lai atvieglotu skolotāju darbu, piedāvājam arvien jaunus veidus, kā runāt par šo tēmu – informācijas izvērtēšanu, mediju ietekmes un manipulāciju atpazīšanu, uzvedību sociālajos medijos,” norāda IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē vadītāja Dr.sc.comm. Klinta Ločmele.

Krājuma sākumā iekļauti stundu plāni izpratnes veicināšanai par žurnālistiku kā informācijas vākšanas un sagatavošanas procesu un mediju piedāvātajām interpretācijām par vienu un to pašu notikumu. Ņemot vērā  jauniešu intensīvo sociālo mediju patēriņu, īpaša vērība veltīta dažādiem sociālo mediju lietošanas jautājumiem – valodai, kāda tiek izmantota sociālajos medijos, sociālo mediju saturu veidotāju – influenceru – ierakstu un video izvērtēšanai, digitālajam nospiedumam un digitālajam stresam,  izpratnei par realitātes un sociālajos medijos atainotās realitātes atšķirību un prasmei diplomātiski un atbildīgi risināt dažādas sadzīviskas situācijas, kas var rasties nepārdomāta sociālo mediju lietojuma dēļ.

Trešā nodaļa veltīta dažādiem informācijas formātiem un riskiem: finanšu krāpniekiem telefonā, nepieciešamībai rūpīgi izvērtēt diagrammas un skaitļus, pārliecināšanas paņēmieniem reklāmās. Aplūkots arī salīdzinoši jauns fenomens – dziļviltojumi (deepfakes). Šajā nodaļā iekļautās mācību stundas rosina arī apzināties vārda brīvības robežas, rakstot interneta komentārus, atpazīt naida runu un stereotipus medijos. Noslēgumā piedāvājam ar tematu par vēstures inscenējumiem kā padomju propagandas formu, lai varam vieglāk atpazīt propagandas vēstījumus mūsdienās.

Grāmata kalpo arī kā noderīgu resursu apkopojums un to atkalizmantošanas atbalsts, jo katrai mācību stundai ir norādīti arī papildu resursi, tostarp, latviešu valodā, kur var padziļināt zināšanas par attiecīgo tematu.

Seminārs ir iespēja iepazīties un pat izmēģināt dažus uzdevumus mācību stundu plānu veidotāju pavadībā. Klātienes dalībniekiem būs lielākas iespējas dalīties savā pieredzē, uzdot jautājumus, aktīvi iesaistīties un “tīkloties” savā starpā. Visiem pasākuma apmeklētājiem (arī attālinātajiem) tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi.

Medijpratības mācību stundu plānu un uzdevumu krājums izstrādāts ar IREX Baltijas Medijpratības programmas atbalstu. IREX ir ASV izglītības un globālās attīstības organizācija, kas Baltijas valstīs sadarbojas ar universitātēm un nodrošina jauniešu kā medijpratības treneru apmācības, lai veicinātu informācijas kritisku izvērtēšanu. IREX Baltijas Medijpratības programma Latvijas Universitātē tiek īstenota kopš 2020. gada pavasara.

Dalīties