Šā gada 5. aprīlī plkst. 14.30.-16.00 Zoom platformā notiks diskusija “Medijpratība un atmiņas institūcijas”, kuru organizē IREX Baltijas Medijpratības programma Latvijas Universitātē. Ievadvārdus pirms diskusijas teiks Kaspars Rūklis, IREX Baltijas Medijpratības programmas vadītājs.

Diskusijas mērķis ir pievērst uzmanību līdz šim maz aplūkotam tematam par atmiņas institūciju (muzeju, bibliotēku, arhīvu u.c.) pieredzi medijpratības jomā. Arī atmiņas institūcijas darbojās kā mediji, piedāvājot plašai publikai informāciju, emocijas un veidojot attieksmes un vērtību sistēmu.

Diskusijā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem – ar kādām medijpratības/informācijpratības problēmām atmiņas institūcijas saskaras savā darbā, kādi ir aktuālie publiskās vēstures un kultūras vēstures uzdevumi dažādās medijpratības publikās; kādus jaunus uzdevumus krīze (arī kara draudi) izvirza atmiņas institūcijām?

Diskusiju vadīs un īsu skaidrojumu par atmiņas institūciju kā medija funkcijām sniegs LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas profesore Vita Zelče. Diskusijā piedalīsies Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļas vadošais pētnieks Gints Zelmenis, Latvijas Nacionālās bibliotēkas medijpratības projektu koordinators Emīls Rotgalvis un Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas vadītāja Inguna Role.

Diskusijā tiks skarti Latvijas Nacionālās bibliotēkas medijpratības programmu veidošanas un īstenošanas jautājumi, kā arī aplūkota Latvijas Okupācijas muzeja darba ar dažādām mērķauditorijām – skolēniem, ārvalstu viesiem un citiem apmeklētājiem – pieredze un atjaunotās muzeja ēkas un jaunās ekspozīcijas iespējas sniegt mūsdienīgu vēstījumu par Latvijas pagātni. Sarunā tiks skarta Latvijas Nacionālo arhīvu dokumentu izmantošanas pratības problemātika, piemēram, par Valsts drošības komitejas dokumentos rodamo informāciju un tās lietošanu.

Ikviens interesents ir aicināts pievienoties diskusijai, reģistrējoties saitē https://lu-lv.zoom.us/meeting/register/tJIpdemtrzoqGd1TxeIBf1eqkr2qF3n7bp08. Pēc reģistrācijas automātiski tiks nosūtīta saite uz sapulci Zoom platformā. Reģistrācija pasākumam tiks uzskatīta par piekrišanu, ka sapulce var tikt ierakstīta un tiks apkopots pasākuma dalībnieku saraksts projekta atskaites vajadzībām.

Atmiņas institūcijas ir organizācijas, kas veido un uztur publisko zināšanu krātuves. Tām pieder, piemēram, bibliotēkas, arhīvi, pieminekļi, memoriālie objekti, botāniskie dārzi, dabas parki un rezervāti u.c., kā arī to digitālie resursi. Atmiņas institūcijas kalpo cilvēces kultūras un kolektīvās atmiņas dokumentēšanai, kontekstualizēšanai, saglabāšanai un indeksēšanai. Daudzas atmiņas iestādes veic komunikācijas un izglītības pasākumus – piedāvā ekspozīcijas, gidu pakalpojumus, digitālās izstādes, publikācijas, video, audio un mācību materiālus. Tas arī aktualizē un rosina apspriest medijpratības jautājumus atmiņas institūciju darbā.

Šajā pavasarī IREX Baltijas Medijpratības programmas Latvijas Universitātē dalībnieki prezentēs arī medijpratībā izglītojošu mācību stundu plānu un uzdevumu krājumu skolotājiem. Savukārt komunikācijas zinātnes 1. kursa studenti patlaban veic dezinformācijas monitoringu sociālajos medijos, kura rezultāti tiks publiskoti aprīļa beigās.

Dalīties